You are here
Home > Arkitektur > Plattor Thermano

Plattor Thermano

Boards, Polyuretan, Therma

När det gäller isolering är på senare tid plattor PIR skum Thermano mycket populära. Det är en produkt av högsta energieffektivitet, garanterar bästa värmeisolering lösningar. Polyuretanskum PIR är ett av de mest populära val av produkter för värmeisolering i hela tekniskt avancerade världen, särskilt i Västeuropa och USA. Plattor PIR gör det möjligt att uppnå betydande energibesparingar. Med PIR plattor reduceras energiförluster med cirka 40% jämfört med oisolerad byggnad. Inga andra material gör sådana besparingar.

Värmeisolerande polyuretanpaneler är vattentäta, dess användning ger komforten av en frisk och ren luft i huset. Fukt sipprar inte in i det inre, daggpunkten uppstår inte, så det finns inga förutsättningar för utveckling av skadliga mögel. Sluten cellstruktur och hög densitet av materialet ger hög termisk stabilitet av det inre under mycket lång tid, nästan hela byggnadens livslängd, utan någon förlust av isoleringsegenskaper.

Den stora fördelen med PIR plattor är dess universiella tillämpningsområde. Detta är på grund av tekniska parametrar, samt användarvänlighet och brist på särskilda konstruktionskraven. De används speciellt inom industrin, bostäder och kommersiella byggnader.

Top